I en perfekt värld finns det ett överflöd av rika fiskevatten där ingen fiskar och ingen fisk vet vad en krok är. Verkligheten ser tyvärr lite anorlunda ut. Gäddfiske har blivit erkänt och många vatten upplever ett starkt ökat fisketryck. Givetvis påverkar detta fisken och därmed oss som fskare.
Här i Blekinge ökar trycket på gäddan för varje år. Nya fiskecamper växer upp och guidandet ökar. Fler fisketävlingar och fler fiskare för varje år som går.
Detta märks på fisket. Fisken blir skyggare och försiktigar samtidigt som det märks att dom lär sig tricken snabbare eftersom dom blir utsatta för nya beten och metoder intensivare. Det har blivit en ny dimension i fisket att avvika tillräckligt från mängden för att fånga större fisk.
Om just detta handlar en artikel som jag fick korn på via svenska gäddklubben. Helt klart läsvärt och lärorikt.