Gäddracern har fått en ny leksak, Lowrance HDS8 gen2 och structurescan. Tanken är att fiska effektivare på djupgrynnor och kanter när fisketrycket är som värst på grundflaken. Gäddleken innebär paus i gäddfisket och lite tid över att med lodet och lära sig scanna samt tolka det som syns på lodet.
Nu börjar jag lära mig lodets möjligheter och begränsningar lite. Första intrycket är imponerande. Vid bra förhållanden går det att få fotoliknande bilder av botten. Bilden ovan är tagen med en passering över över ett vrak.

Genom att spela in flera passager och konvertera dessa går det att skapa tredimensionella bilder av bottenstrukturer. Bilden ovan är av samma vrak men konverterad från två passager. Efter konvertering går det att lägga den scannade bilden över sjökortet och flytta kameran över strukturen för att studera den ur olika vinklar. Även om den genererade bilden inte är lika skarp som den från en passage så är det helt klart intressant att kunna studera mer komplexa strukturer och lägga waypoints på intressanta plattser.

 
Även fisk går att lokalisera, här är det ett litet sillstimm som fastnar på lodet.